Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen

 

Välkommen till Motala Biologiska förening  

Välkommen med på utflykter som lär dig mer om naturen eller kom och lyssna på intressanta föreläsningar i vår trevliga föreningslokal.

 Inga förkunskaper krävs för att delta i våra aktiviteter. Tanken är att du i trevlig gemenskap ska kunna lära dig mer om djur och natur.Mikael Andersson och Claes Thorell spanar här vid Odensbergsviken efter sävsparv som inte ville visa sig.                                 Foto: Roger Larsson

Kommunrallyt fortsätter att växa! 

Den 18-19 november genomfördes årets kommunrally, där alltså Östergötlands kommuner under en helg tävlar om vem som kan se flest fågelarter. Tävlingen fortsätter att växa, i år deltog ca 200 personer och från Motala deltog 18. Via en sms-grupp kunde deltagarna följa vad som sågs och vad som fattades. Norrköping lyckades få ihop hela 123 arter och vann därmed tävlingen! De hade också flest antal deltagare. I Motala sågs 90 arter, vilket räckte till en delad tredjeplacering av de 10 kommuner som var med. 90 arter är rekord för Motala. Tidigare har som mest setts 83 (2016). Alla observationer finns på Artportalen. Några exempel på arter som sågs i Motala var vattenrall, nötkråka, forsärla och dubbeltrast. Deltagarna uttryckte enormt engagemang och glädje över detta arrangemang som har vuxit för varje år.


                                                                Foto: Roger Larsson

       Bildvisning från Vättern
     den 13 december

        Vid ett flertal aktiviteter i år har Vättern stått i fokus.
        Den 27/5 besökte föreningen Fjuk. Vid månadsträffen
        den 13 december visas det bilder från Vättern. 
     

 

 


Aktuellt


Tillbaka till översikten

2016-02-11

Resultat från årets fågelbordsräkning, "vinterfåglar inpå knuten"

Vid årets fågelbordsräkning som genomförs i hela Sverige blev talgoxen åter Sveriges vanligaste fågel vid fågelborden. Räkningen gjordes under perioden 29 januari – 1 februari. Tre av de tio arterna på topplistan sågs med genomsnittligt fler individer per matning i år jämfört med förra året. Det är domherre (3,0 jämfört med 2,8), grönfink (2,5 jämfört med 2,4) och grönsiska (1,6 jämfört med 0,5). Den som i särklass minskat mest är gulsparv. Nedan följer årets tio vanligaste arter:

Talgoxe (6,8 individer/matning)
Blåmes (5,2)
Pilfink (4,8)
Domherre (3,0)
Grönfink (2,5)
Koltrast (2,3)
Skata (2,3)
Kaja (2,0)
Gulsparv (1,9)
Grönsiska (1,6)

Källa: Sveriges ornitologiska förening, www.sofnet.org

/Roger LarssonTillbaka till översikten