Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen

 

Välkommen till Motala Biologiska förening  

Välkommen med på utflykter som lär dig mer om naturen eller kom och lyssna på intressanta föreläsningar i vår trevliga föreningslokal.

 Inga förkunskaper krävs för att delta i våra aktiviteter. Tanken är att du i trevlig gemenskap ska kunna lära dig mer om djur och natur
Välkommen till Bondebackadagen

Söndagen den 19 augusti, kl 11-14.

Som vanligt är vi på plats från våra olika naturföreningar och visar upp vår verksamhet.

Du kan delta i olika aktiviteter, titta på vår fina Örtagård, gå tipspromenader med fina priser.
Det blir också underhållning och förplägnad
och du kan möta representanter från våra föreningar som berättar om verksamheten.

 
Motala Biologiska förening, Scouterna, Biodlarna, Frilufsarna och Sändareamatörerna.


 
Fågelinventering i Sjöbo-Knäppan

MBF har under våren 2018 gjort en häckfågeltaxering av områdets fåglar. Gunnar Myrhede och Roger Larsson har hållit i detta, men sammanlagt har ca 15 olika medlemmar deltagit. Inventeringen har gjorts under perioden 5/4-14/6, då
6 besök (ett varannan vecka) har gjorts. Syftet har varit att få fram vilka arter som häckar i området och alltså inte exakt hur många av varje art. Vid varje inventeringstillfälle har området delats in i 2 områden, precis som deltagarna delat upp sig varje gång i 2 grupper och gått runt var sitt område. Resultatet måste utvärderas, men ca 35 arter har påträffats, men hur många av dem som bedöms häcka får vi återkomma till. Bofink, blåmes och koltrast är några av de vanligaste arterna i området. Andra arter som påträffats är t.ex. mindre hackspett, stenknäck, steglits och gröngöling. 

/Roger LarssonAktuellt


Tillbaka till översikten

2016-02-11

Resultat från årets fågelbordsräkning, "vinterfåglar inpå knuten"

Vid årets fågelbordsräkning som genomförs i hela Sverige blev talgoxen åter Sveriges vanligaste fågel vid fågelborden. Räkningen gjordes under perioden 29 januari – 1 februari. Tre av de tio arterna på topplistan sågs med genomsnittligt fler individer per matning i år jämfört med förra året. Det är domherre (3,0 jämfört med 2,8), grönfink (2,5 jämfört med 2,4) och grönsiska (1,6 jämfört med 0,5). Den som i särklass minskat mest är gulsparv. Nedan följer årets tio vanligaste arter:

Talgoxe (6,8 individer/matning)
Blåmes (5,2)
Pilfink (4,8)
Domherre (3,0)
Grönfink (2,5)
Koltrast (2,3)
Skata (2,3)
Kaja (2,0)
Gulsparv (1,9)
Grönsiska (1,6)

Källa: Sveriges ornitologiska förening, www.sofnet.org

/Roger LarssonTillbaka till översikten