Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen

 

Välkommen till Motala Biologiska förening  

Välkommen med på utflykter som lär dig mer om naturen eller kom och lyssna på intressanta föreläsningar i vår trevliga föreningslokal.

 Inga förkunskaper krävs för att delta i våra aktiviteter. Tanken är att du i trevlig gemenskap ska kunna lära dig mer om djur och natur


 


Naturskyddsföreningen i Motala hade bjudit in MBF:s styrelse till diskussion om framtida och utökat samarbete mellan föreningarna. Mötet hölls den 21/5 vid Soldatängen.


MBF ställde ut på Trädgårdsmässan
26-27 maj 2018

MBF ställde ut på Trädgårdsmässan 26-27 maj i Stadsparken i Motala. Vi hade en mycket bra placering med tubkikare ut mot Vätternviken som besökarna gärna tittade i. Montern bemannades av våra medlemmar som tog olika pass och hade trevliga möten med besökare vid vår monter. Roger Larsson, styrelseledamot i MBF, intervjuades i Trädgårdssoffan av reporter Bella Linde om vår verksamhet.

Det var premiär för Trädgårdsmässan i Motala, och troligen kommer den tillbaka nästa år. Det var en mycket trevlig mässa med många besökare i strålande väder.

Text och foto: 
Christer Johansson

Deltagare vid fågelinventeringen i Sjöbo-Knäppan.

Fågelinventering i Sjöbo-Knäppan

MBF har under våren 2018 gjort en häckfågeltaxering av områdets fåglar. Gunnar Myrhede och Roger Larsson har hållit i detta, men sammanlagt har ca 15 olika medlemmar deltagit. Inventeringen har gjorts under perioden 5/4-14/6, då
6 besök (ett varannan vecka) har gjorts. Syftet har varit att få fram vilka arter som häckar i området och alltså inte exakt hur många av varje art. Vid varje inventeringstillfälle har området delats in i 2 områden, precis som deltagarna delat upp sig varje gång i 2 grupper och gått runt var sitt område. Resultatet måste utvärderas, men ca 35 arter har påträffats, men hur många av dem som bedöms häcka får vi återkomma till. Bofink, blåmes och koltrast är några av de vanligaste arterna i området. Andra arter som påträffats är t.ex. mindre hackspett, stenknäck, steglits och gröngöling. 

/Roger Larsson


 

Nattsångarutflykt till Tåkern den 9 juni 

23 personer mötte upp vid Naturum denna fantastiska sommarkväll som förövrigt var årets hittills varmaste dag. Närmare 25 grader när vi startade kl 21.45! Dessutom var det helt vindstilla. Först gick vi en kortare tur ut genom vassen i stort sett fram till Svanshals äng och tillbaka. Ett par tusen skratt-måsar som dessutom hade fått många ungar den senaste veckan gjorde sitt bästa för att även överösta den mest intensiva nattsångare. Men flera rörsångare satt i alla fall på nära håll och kunde avlyssnas. Rördrommar tutade flitigt och trastsångare kunde höras för att nämna något. Vid Bankängen sjöng en vassångare intensivt. I bakgrunden grymtade vattenrallen och rördrommen. Rör- och sävsångare fanns även här. Vid Ramstadbron satt en gräshoppssångare mycket nära och småfläckig sumphöna spelade. En rad andra arter som enkelbeckasin, trana, näktergal och sävsångare noterades. Vid Väversunda-maden intogs sedan fika. Det var relativt tyst här men sävsångare och gräshoppssångare hördes. Kvällen avslutades strax efter midnatt vid Alvastra pålbyggnad där en art för kvällen tillkom i form av kärrsångare. En närmast magiskt fin kväll var till ända och hemfärd påbörjades mot Motala. Kanske inte någon stor mängd nattsångare, men ändå inte dåligt att på ett par timmar få med rara arter som vassångare, kärrsångare och småfläckig sumphöna.

/Roger Larsson 

 

 

 

Aktuellt


Tillbaka till översikten

2016-09-15

Mördarsnigel predator på småfågelungar!

På flera av MBF:s månadsträffar har mördarsniglar diskuterats och de har ju inte ett allt för gott rykte. Nu har uppgifter i en vetenskaplig tidskrift som finns publicerad på Sveriges Ornitologiska förenings hemsida, gjort gällande att Mördarsniglar äter småfågelungar i fågelbon. När det gäller fågelbon tror de båda författarna till artikeln att sniglarna hittar bona med hjälp av luktsinnet. Sniglar har ett väl utvecklat sådant, men det finns ännu inga belägg för hur de hittar fågelbon. När en snigel hamnar i ett fågelbo, antingen av en slump eller genom att aktivt ha sökt sig dit, börjar de äta av ungarna med hjälp av tungan som är täckt av små tänder. Ungarna kan inte försvara sig utan äts levande. Något förvånande verkar inte fågelföräldrarna uppfatta faran, möjligen eftersom denna typ av predation är så pass ovanlig att fåglarna ännu inte utvecklat något försvar. En svarthätta sågs exempelvis till och med ligga och värma en kull samtidigt som en singel åt av dess ungar. Läs mer på SOF:S hemsida.

/Roger LarssonTillbaka till översikten